Hvem er Jens Gabe

 

Da jeg startede som frimurer i en alder af ca. 35 år, havde jeg i forvejen et meget indgående kendskab til læren om de fire elementer. Jeg blev optaget i en loge under Frimurerlauget, hvor jeg lærte mere og mere om frimureri, og jeg holdt en hel del frimureriske foredrag, herunder også i Frimurerordenen, men da Frimurerlauget i 1992 skiftede til et engelsk ritual, som ikke indeholder ret meget frimureri, kølnede min interesse for det frimureri, jeg var medlem af. Jeg fik guldmedalje for min virksomhed i Frimurerlauget og sad i laugsmesterens råd, men jeg kunne intet gøre for at få ændret det katastrofale skift fra ritus Hauniensis til et engelsk ritual uden ret meget frimurerisk indhold. Jeg holdt ud i en del år, men fandt til sidst ud af at skifte til Storlogen af Danmark, som stadig arbejder efter det langt mere dybtgående ritual ritus Hauniensis. Storlogen af Danmark tager i øvrigt imod besøg fra alle andre frimurerorganisationer, så besøg Storlogen af Danmark under en indvielse og få en oplevelse, som I ikke kan få andre steder.

En tid arbejdede jeg sideløbende med bevidsthedsudvidende planter og svampe, hvis virkning på hjernen kan dokumenteres ved hjerneskanninger, og min udvidede bevidsthed gjorde, at jeg kunne se ting, der var skjult for mennesker, som ikke kunne se på frimureriet med en udvidet bevidsthed.

I en alder af 87 år har jeg nu i 2016 et kendskab til frimureriet, som der ikke er mange andre, der har. Jeg har ikke taget højgrader, men jeg har kendskab til alle højgradernes ritualer, og jeg har set, at det ikke er i højgraderne, man finder frimureriets ægte hemmeligheder. En engelsksproget udgave af dette websted findes på adressen www.freemasonry.nu