Korrekthed

 

Som frimurer bør man handle korrekt. Men hvad er det at handle korrekt? Den almindelige fortolkning af korrekt i dag er vel, at det at handle korrekt, er at handle i overensstemmelse med samfundets regler og love – skrevne såvel som uskrevne. Men samfundets regler for korrekt opførsel er forskellige fra samfund til samfund, så det, der er korrekt i ét samfund kan være ukorrekt i et andet samfund. Korrekthed i denne betydning er altså ikke noget universelt, men er noget særdeles omskifteligt. Ser vi imidlertid på den oprindelige og dybere betydning af ordet korrekt, så får vi et helt andet billede. Så viser det sig, at korrekthed ikke er noget, der har at gøre med faste regler i det enkelte samfund. Så viser det sig, at korrekthed er noget universelt, og at korrekthed er noget, der har med det indre menneske at gøre.

Ordet korrekt kommer af det latinske ord cor, som betyder hjerte, og af ordet rectus, som betyder styret. Korrekt betyder altså hjertestyret, og en hjertestyret handlemåde er noget ganske anderledes varmt noget end det, vi i dag forbinder med ordet korrekt. En hjertestyret handlemåde vil være den rette i enhver situation og i ethvert samfund, og ingen behøver at være i tvivl om hvad der er korrekt, når man ved, at korrekt er det samme som hjertestyret.

Det latinske ord for legeme er også et interessant ord. På latin hedder legeme corpus. Det er sammensat af cor, som jo betyder hjerte, og pus, som betyder materie. Romerne mente altså, at kroppen var en sammensmeltning af materie og hjerte, og med hjerte mente de ikke den muskel, som pumper blodet rundt, men hjerte i overført betydning, så kroppen betragtedes altså en sammensmeltning af materie og sjæl.

Der er flere ord som begynder med “cor”. Korrupt er sammensat af ordene cor og ruptus. Ruptus betyder beskadiget. At være korrupt betyder altså at have et beskadiget hjerte. Ordet korrespondere kommer af cor og respondere, som betyder at svare, så at korrespondere er altså i virkeligheden ikke noget med at skrive breve til hinanden, men betyder at svare igen med hjertet. Når 2 mennesker korresponderer med hinanden, så betyder det altså, at de svarer hinanden med hjertet.

Det nordiske ord legeme er i øvrigt også interessant. Det kommer af to ord, som betyder henholdsvis lig og ham, og lig betød oprindelig ikke et dødt legeme. Lig betød "ligesom". Legeme betyder altså ligesom en ham. Heraf kan vi se, at nordboerne betragtede legemet som en ham, som man kan smyge af sig, når man dør. Det kan endnu tydeligere ses af det svenske ord for legeme lekamen og af det tyske ord Leichnam, hvor leich er det samme som gleich, så at Leichnam betyder "ligesom en ham".

Det franske ord croire, som betyder at tro, er også beslægtet med det latinske ord cor, som jo betyder hjerte. Heraf kan vi se, at tro er noget, som har med hjertet at gøre. Man kan altså ikke tro med forstanden, men kun med hjertet. Hvis man kun tror med forstanden, har det faktisk intet med tro at gøre. Endnu tydeligere fremgår dette af det gamle persiske sprog, hvor tro skulle betyde ” at være kyndig med hjertet”. At tro på en verdensstorbygmester er altså ikke noget, der har med forstanden at gøre. En tro etableres ikke med ord og er ikke et resultat af argumenter. Tro er en hjertesag.

Jens Gabe