Frimureriske foredrag

De frimureriske foredrag er indelt efter frimurergrad og kræver afgivelse af pasord for at kunne åbnes. Pasordene for at få adgang til en grad er kendt af enhver frimurer, som har denne grad. Pasordenes rækkefølge er den, der følges i frimurerloger verden over, men er forskellig fra den måde, hvorpå pasordene benyttes i Den Danske Frimurerorden, som har byttet om på pasordene i første og anden grad. Af hensyn til brødre i Frimurerordenen er jeg derfor nødt til at oplyse, at det første bogstav i pasordet til 1. grad er bogstavet b. Pasordet skrives uden anvendelse af bogstavet h. Erstat et eventuelt s med z. I 2. grad er det bogstavet j, der er det første bogstav, og den i visse lande brugte bogstavkombination ch erstattes af et andet bogstav. Da det har vist sig, at det specielt for ordensbrødre er vanskeligt at finde frem til pasordet  for 3. grad, er jeg nødt til at sige, at den første del af pasordet er tubal. Dette pasord skrives i ét ord og uden brug af bindestreg, Nogle steder, især i udlandet, anvendes bogstavet c, men her anvendes bogstavet c ikke. Pasordet har relation til en metalkunstner. Alle pasord skrives med små bogstaver. Som brugernavn skrives ordet Frimurer (med stort F). Har du problemer med at få adgang, så skriv til webmaster@frimureri.com for at få vejledning.

Henvisninger i foredragene til rituelle tekster vil i vidt omfang være henvisninger til formuleringerne i Ritus Hauniensis.

Hvis du vil udskrive et foredrag med større bogstav end de bogstaver, man får ved almindelig webudskrivning, skal du

først kopiere foredraget til f.eks. Word og så udskrive foredraget derfra. Hvis der skulle ske fejl på siderne, så meddel det venligst til webmaster@frimureri.com

      Klik på den grad, du vil have adgang til:

      1. grad

      2. grad